Kan Wakan Архиви - Balkanika

Kan Wakan

After the extremely intense 2023, Ruth Koleva begins the new year with an even stronger request for success. The single “Magic” marks the beginning of a new creative season for the artist, and the project is now distributed on all music platforms. In “Magic”, Ruth repeats the hit formula from her collaboration with music producers […]

След изключително интензивната 2023-та Рут Колева започва новата година с още по-силна заявка за успех. Сингълът „Magic” бележи началото на новия творчески сезон за изпълнителката, а проектът вече се разпространява във всички музикални платформи. В  „Magic“ Рут повтаря хитовата формула от сътрудничеството си с музикалните продуценти Kan Wakan и Илияна Недялкова. Песента е изградена по […]

Ruth Koleva will present “Kiss My Attitude” at one of the most important art forums in the world. Ruth is the only participant from Bulgaria, with an invitation to a concert, in the music program of South by Southwest-conference & festivals (March 11-20 in Austin, Texas). The festival and the conference return to it after […]

Рут Колева ще представи „Kiss My Attitude“ на най-значимия арт форуми в света. Рут е единствен участник от България, с покана за  концерт, в музикалната програма на South by Southwest-conference&festivals (March 11-20 in Austin, Texas). Фестивалът и конференцията към него се завръщат след дълга covid пауза, като едно от най-очакваните събития в света на изкуството, […]

After the international success of the super single “Salty”, Ruth Koleva gathered the same team to create “Wassup”. The new song comes out in the focus of the gray autumn, two years after living in the Covid pandemic and after a stormy summer for Ruth. “It’s time to look beyond what happened to us”,”she said, […]

Iliyana Nedyalkov, who composed for Zayn and the cosmopolitan Georgi Linev-Kan Wakan created “Salty” together with Ruth. This is not just another Ruth’s song with a cause… Or one that can go unnoticed in the sweet spring sound. Far from this taste, Ruth Koleva presents “Salty” – a song that turns ideas around and meets […]

Илияна Недялков, композирала за Zayn и космополитния Георги Линев- Kan Wakan създават “Salty”, заедно с Рут. Това не е поредната песен с кауза на Рут… Или такава, която може да мине незабелязано в сладникавия пролетен саунд. Далеч от този вкус, Рут Колева представя “Salty” – песен, която обръща представите и  отговаря на очакванията за качествена […]


Current track

Title

Artist

Проект: Проект № BG16RFOP002-2.089-6131 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП ООД

Обща стойност: 50 000 лева от които 42 500 лева европейско и 7 500 лева национално съфинансиране


Начало: 08.12.2021 г.

Край: 08.03.2022 г.