Bruja Архиви - Balkanika

Bruja

Spring is about love “Overdose”, intense feelings and how we really express them for our loved ones. The new song “Overdose” by Sasha Lopez & Bruja comes to confirm each of these feelings and becomes a motto of all lovers, who will live their story without any limits. “A collaboration that has all chances to […]

Пролетта е свързана с любовта в изобилие, интензивните чувства и как наистина ги изразяваме към близките си. Новата песен „Overdose“ („Предозиране“) на Sasha Lopez & Bruja идва да потвърди всяко едно от тези чувства и се превръща в мото на всички влюбени, които ще изживеят своята история без никакви ограничения. „Колаборация, която има всички шансове […]


Current track

Title

Artist