wrs Архиви - Balkanika

wrs

wrs, Romania’s representative this year at the Eurovision Song Contest, releases the song “If You Were Alone / Sta Matia Sou” together with Andromache, the representative of Cyprus. It is a sensitive track with Greek influences that take you on the big waves of love which you can hardly handle.  After more than five years […]

wrs, представителят на Румъния тази година на песенния  конкурс Евровизия, издава песента “If You Were Alone / Sta Matia Sou” заедно с Andromache, представителката на Кипър. Това е чувствена песен с гръцки влияния, която ви отвежда на големите вълни на любовта, с която трудно можете да се справите. След повече от пет години от последното […]

wrs, an exotic presence within the music scene, releases another song in the early beginning of 2022. „Dalia” is a single from his upcoming EP „Mandala”. In a cold January, „Dalia” is a narrow escape to summer vibes. The song was composed by wrs, EMAA and Alex Ghinea, and the production of the song was […]

wrs, екзотично присъствие на музикалната сцена, пусна още една песен в началото на 2022 г. „Dalia” е сингъл от предстоящото му EP „Mandala”. През студения януари „Dalia” е път за бягство към лятното настроение. Песента е композирана от wrs, EMAA и Alex Ghinea, а продуцирането е направено от Alex Ghinea. „”Dalia“ е тук и се […]

After a series of hits such as “Lost in Istanbul” and “The Violin Song”, songs that had success both in the country and abroad, Brianna launches a new single with Global Records. “Kiss Me When I’m Drunk” is about love that can take you to the heights of happiness, but also in the opposite direction. […]

След поредица от хитове като „Lost in Istanbul“ и „The Violin Song“, песни, които имаха успех както в страната, така и в чужбина, Brianna издава нов сингъл с Global Records. „Kiss Me When I’m Drunk“ е за любовта, която може да ви отведе до върховете на щастието, но и в обратната посока. „„Kiss Me When […]


Current track

Title

Artist

Проект: Проект № BG16RFOP002-2.089-6131 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП ООД

Обща стойност: 50 000 лева от които 42 500 лева европейско и 7 500 лева национално съфинансиране


Начало: 08.12.2021 г.

Край: 08.03.2022 г.